1. CZ
 2. EN
 3. DE
 4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Rozsah činnosti

 • právo obchodních společností včetně evropských aspektů – sepisování a poskytování odborných stanovisek ke všem typům obchodních smluv, zastupování klientů ve vyjednávání se zákazníky, zastupování v soudních sporech v oblasti obchodně závazkových vztahů, poradenská činnost ve všech oblastech podnikání společností,
 • Rozsah činnostifinanční a daňové právo – poradenství a konzultace v oblasti daňové problematiky, spolupráce s daňovými poradci a účetními auditory, řízení před správcem daně,
 • insolvence – zastupování klientů ve věřitelských výborech, v řízeních o vyrovnání a poradenství při restrukturalizaci společností,
 • občanské právo – zastupování klientů v oblasti občanskoprávních záležitostí, sepisování listin, právní konzultace v oblastech týkajících se nemovitostí, poskytování odborných stanovisek v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob,
 • správní právo – zastupování klientů, odborné poradenství v oblasti správního řízení, zejména v oblasti práva daňového, vedení účetnictví a stavebního řízení,
 • pracovně-právní vztahy – odborné poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
 • právo autorské a informačních technologií – zastupování a odborné poradenství v oblastech licenčních a servisních smluv, ochrana know-how, implementace a nákup software, vyjednávání, sepis smluv,
 • trestní právo – obhajoba a zastupování klientů v trestním řízení.