1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

PRO BONO

Advokátní kancelář v rámci své činnosti věnuje pozornost také sociální a společenské zodpovědnosti.
Princip myšlenky Pro bono publico – zkráceně „Pro bono“, je zvýšení dostupnosti právních služeb jak jednotlivců, tak i zájmových sdružení prostřednictvím odborné pomoci bez nároku na odměnu. K činnosti Pro bono přistupujeme po zvážení konkrétních okolností a individuálních podmínek daného případu.
Součástí činnosti osobností kanceláře je poskytování finančních prostředků – darů na individuální projekty, neziskovým sdružením či obecně prospěšným činnostem.

„Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí.“
M. T. Cicero

Srdce na dlanilogo_bkb       ikem