1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Články a rozhovory

Úskalí softwarových licencí II

Nastudovat si kompletní licenční podmínky podnikového softwaru je zpravidla téměř nadlidský úkol, stejně jako pochopit složitost různých licenčních programů, na základě kterých dodávají nadnárodní softwarové kolosy programy a služby svým firemním zákazníkům. Nicméně, pouhou instalací softwaru bere uživatel a potažmo i celá firma na vědomí, že souhlasí nejen s licenčními podmínkami, ale i s případnými sankcemi, plynoucími z jejich porušení.

Jak legálně spravovat a vyvážet osobní data?

Právo na ochranu osobních údajů je mezinárodně považováno za součást práva na ochranu soukromí a platí samozřejmě i na internetu. Ochrana osobních údajů v EU, a tedy i v České republice, se ale výrazně liší od právní úpravy v USA. Tento fakt, posílený často i mylným výkladem či překladem příslušných právních norem, může při nakládání se získanými daty v prostředí nadnárodních korporací vést k nesouladu s právní úpravou ochrany soukromí v konkrétním státě.

Pokračování textu

Kam se letos posunou svěřenské fondy

Jednou ze zásadních změn, které na začátku roku přinesl nový občanský zákoník, je zakotvení svěřenského fondu do našeho právního řádu. Tento institut se v cizině již dlouhou dobu těší oblibě, u nás zatím budí spíše otázky. Jaká jsou jeho specifika a kde všude může nalézt uplatnění?

Pokračování textu

1. stránka z celkem 512345