1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Rozhodčí doložka – dobrý sluha, špatný pán

Rozhodčí doložka je spolu se smlouvou o rozhodci jednou z cest, které k řešení sporů mimosoudní cestou nabízí zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Již tedy 20 let, za kterých prošla právní úprava značným vývojem, se řešení sporu před rozhodci prezentuje jako rychlá a účinná cesta ke spravedlnosti. Bohužel, ač se toto snaží zákonodárce v poslední době korigovat, realita bývá mnohdy jinde.