1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Nová úprava osobní odpovědnosti jednatelů

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) nově upravuje v ustanovení paragrafu 68 osobní odpovědnost osob v postavení statutárního orgánu, tedy například jednatelů ve společnosti s ručením omezeným.