1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Nový korporátní zákon přináší společnostem starosti i nové příležitosti

Jednou z legislativních změn, která proběhla 1. ledna 2014, bylo uvedení nového zákona o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně nazývaného „zákon o obchodních korporacích“.