1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

10 otázek pro… Jiřího Matznera

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a The Nottingham Trent University. Působí v advokátní kanceláři Matzner et al. Zaměřuje se na softwarové právo, implementačně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy, trestní právo, občansko-právní vztahy (vč. rodinných), nájemní smlouvy, nákup a prodej nemovitostí. Vedle výukové a expertní činnosti se podílel na vedení seminářů a přednáškách se zaměřením na autorská práva, ochranu práv k počítačovému programu a elektronickému obchodu. Je znalcem v oblasti autorského práva.

epravo.cz: Celý článek zde…