1. CZ
  2. EN
  3. DE
  4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

Jak na obnovitelné zdroje energie z hlediska práva?

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.


Ekonomický denník E15

Příspěvek k tématu do speciální přílohy od JUDr. Jiřího Matznera PhD.