1. CZ
 2. EN
 3. DE
 4. RU

Matzner at al - VIS LEGIS

 • Mgr. Jana Čížková
  Mgr. Adam Brychta
  Mgr. Ondřej Durďák
  Mgr. Jana Konvičková
  JUDr. Ing. Jiří Matzner
  JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.
  Mgr. Jana Střelcová
  Zuzana Radová
  Mgr. Ivana Kanisová
  JUDr. Janette Prétiová
  JUDr. Lenka Katríková
  kancelář Praha
  kancelář Bratislava
 • MATZNER et al – advokáti v Praze
  Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.

MATZNER et al – advokáti v Praze

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví,
zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních.

Mgr. Jana Čížková

Představení advokátní kanceláře MATZNER et al

Advokátní kancelář aktivně působí v českém právním prostředí od svého vzniku v roce 2003. Získala širokou klientskou základnu, které poskytuje bohaté
právní zkušenosti především v oblasti obchodního práva, ale i v oblasti soudních sporů a odborných stanovisek. Advokátní kancelář poskytuje služby na
vysoké odborné úrovni jak v otázkách české právní úpravy, tak práva Evropské unie.

Zkušenosti advokátní kanceláře MATZNER et al

Advokátní kancelář má zkušenosti v oblasti práva duševního vlastnictví, obchodního práva, občanského práva, trestního práva a statutárních věcech společností, včetně změn společností.